„Oamenii merg unde sunt primiți. Rămân unde sunt iubiți. Cresc unde sunt învățați.”

Otniel Luca

Despre Proiect

otniel luca Ministries
Platforma Online se dorește a fi o resursă online pentru oricine dorește studieze Scripturile și să-L cunoască pe Isus ca Domn și Mântuitor. Să fie o unealtă pentru cei pe care Dumnezeu i-a chemat în lucrare ca și evangheliști, învățători, păstori, sau chiar plantatori de biserici. Organizația poartă denumirea de OLMinistries și vine de la inițialele numelui fondatorului Otniel Luca.

Noi Credem

Acestea sunt doctrinele despre care Biblia spune că sunt indispensabile. Deși mai sunt multe alte doctrine importante, acestea cinci sunt cele declarate de Scriptură ca ind esenţiale pentru regenerarea (nașterea din nou) omului!
01.

— Divinitatea lui Hristos

Isus este Dumnezeu Întrupat (Ioan 8:58 coroborat cu Exod 3:14). Vedeţi de asemenea Ioan 1:1,14; 10:30-33; 20:28; Coloseni 2:9; Filipeni 2:5-8; Evrei 1:8 Ioan 8:24, „De aceea v-am spus că veţi muri în păcatele voastre; căci, dacă nu credeţi că Eu sunt, veţi muri în păcatele voastre.” Isus este Cel în care trebuie să ne punem credinţa.
02.

— Mântuirea prin har

„Căci prin har aţi fost mântuiţi, prin credinţă. Şi aceasta nu vine de la voi; ci este darul lui Dumnezeu. Nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni. (Efeseni 2:8-9). „Voi, care voiţi să fiţi socotiţi neprihăniţi prin Lege, v-aţi despărţit de Hristos; aţi căzut din har” (Galateni 5:4).
03.

— Învierea lui Hristos

„Şi dacă n-a înviat Hristos, atunci propovăduirea noastră este zadarnică, şi zadarnică este şi credinţa voastră.” (1 Corinteni 15:14) . „Şi dacă n-a înviat Hristos, credinţa voastră este zadarnică, voi sunteţi încă în păcatele voastre” (1 Corinteni 15:17) A nega învierea fizică înseamnă a nega că jertfa lui Isus a fost primită de Dumnezeu Tatăl.

04.

— Evanghelia

„Dar chiar dacă noi înșine sau un înger din cer ar veni să vă propovăduiască o Evanghelie, deosebită de aceea pe care v-am propovăduit-o noi, să e anatema! Cum am mai spus, o spun și acum: dacă vă propovăduiește cineva o Evanghelie, deosebită de aceea pe care aţi primit-o, să e anatema!” (Galateni 1:8,9).
05.

— Monoteismul

Există un singur Dumnezeu (Exodul 20:3; Isaia 43:10; 44:6,8) „Să nu ai alţi dumnezei afară de Mine. Să nu-ţi faci chip cioplit, nici vreo înfăţișare a lucrurilor care sunt sus în ceruri, sau jos pe pământ, sau în apele mai de jos decât pământul.

Otniel Luca

Când vom ajunge in veșnicie, îmi doresc să vă cunosc pe toti cei care ați citit măcar una din postările mele!
Nu mă opresc, ci continui să propovăduiesc Vestea Bună. Săptămână după săptămână semăn și voi culege de unde am semănat ADEVĂRUL.
Dacă vrei să auzi vocea lui CRISTOS, închideți muzica si deschideți BIBLIA!
Dacă am înțelege cine e VIAȚA am face orice pentru a nu vedea moartea!

A face UCENICI pentru CRISTOS implică:

1. Să fii tu un UCENIC al lui CRISTOS!
2. Să renunți la ORICE titulatură religioasă!
3 Să renunți la orice paradă religioasă!
4. Să te dedici in exclusivitate CUVÂNTULUI!
5. Să dai timpul tău ucenicilor!
6. Uneori să-ți pui casa la dispoziția ucenicilor!

Parteneri